Varausehdot

ja majoitusehdot

Lahtelan lomamökit noudattaa seuraavia varausehtoja myydessään majoituspalveluja

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitovaksi, kun asiakas on maksanut Lahtelan lomamökeille sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kerralla tai kun maksu on erikoistapauksissa suoritettu asiakkaan saapuessa lomakohteeseen.

Varaus ja maksuehdot

Asiakkaalle lähetetään lasku joko normaalin postin tai sähköpostin välityksellä. Maksu tulee maksaa laskun tietojen perusteella. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 5 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 50% vuokrahinnasta eräpäivään mennessä (7 vrk laskun päiväyksestä), ellei toisin sovita, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppumaksun yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuukausi (30 päivää ) ennen loman alkua.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) Lahtelan lomamökeille. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai se ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään 30% sovitusta kokonaisvuokraushinnasta. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, joilta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina 30% kokonaisvuokraushinnasta.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Lahtelan lomamökeille maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Lahtelan lomamökkien oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lahtelan lomamökit voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen tai vahingonteon takia, niin maksuja ei palauteta.

Kaikista häiriöstä, vahingosta ja vaaroista aiheutuneet kulut ja toimenpiteet laskutetaan asiakkaalta todellisten kulujen mukaan.

Oleskelu Loma-asunnoissa

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamana arvioituna saapumisajankohtana. Omistajalla tai huoltajalla on oikeus periä 100 € suuruinen pantti.

Jos asiakas ei palauta mökin avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset vähennetyllä mahdollisella panttimaksulla.

Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivänä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00 saakka.

Viikonloppuvarauksessa mökki on käytettävissä perjantaista klo 16.00 – sunnuntai-iltaan klo 18.00.

Lomakohteen vuokraan kuuluu kohteen vapaa käyttöoikeus (sis. saunan, veneen, kohteen kalusteet, astiat, ruoanlaittovälineet, sekä energia lämmitykseen, valoon ja ruoan laittoon).

Asiakkaalla on mahdollista vuokrata liinavaatteet 10 euroa/henkilö. (sis. aluslakana, pussilakana. tyynyliina, käsipyyhe ja saunapyyhe)

Siivous: Kanerva, Hongisto ja Aurinkokumpu

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas pääasiassa itse. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja joudumme huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on vuokranantajalla oikeus periä vähintään 60 – 80 € suuruinen siivousmaksu vähennettynä mahdollisella panttimaksulla. Asiakas voi tilata loppusiivouksen kohteeseen ( 60-80 €) jo majoitusta varatessaan. Edellytämme kuitenkin loma-asunnon olevan normaalin asumisen jäljiltä: Huonekalut ja irtaimisto ehjinä paikallaan, eritteet yms. poistettuna ja roskat vietynä niille osoitettuun paikkaan. Mökeistä löytyvät ohjeet mitä loppusiivoukseen kuuluu ja miten se tehdään. Erityisen likaisesta kohteesta veloitamme käytettyjen tuntien mukaan 50 € / tunti.

Siivous: Kapasaari

Mökin siivouksesta asiakas huolehtii itse. Huonekalut ja irtaimisto ehjinä paikallaan, eritteet yms. poistettuna ja roskat vietynä niille osoitettuun paikkaan. Mökeistä löytyvät ohjeet mitä loppusiivoukseen kuuluu ja miten se tehdään.

Erityisen likaisesta kohteesta veloitamme käytettyjen tuntien mukaan 50 € / tunti.

Muuta huomioitavaa

Kynttilöiden, tuikkujen, soihtujen ja ulkotulien käyttö on sallittu vain metallisen, lasisen tai keraamisen alustan päällä, siten ettei steariini pääse valumaan ulkopuolelle. Kiukaalle saa heittää ainoastaan vettä ( hajusteet ovat kiellettyjä). Saunassa ei saa käyttää aromaattisia, turve –tai hunajavoiteita. Nuotion tekeminen on sallittu vain sille osoitetulla paikalla, mutta ehdottomasti kielletty maastopalovaroituksen aikana! Sienien, marjojen ja kalojen kuivaaminen sisätiloissa on kielletty! Vesiskootterin käyttö on kielletty!

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitteessä vuodepaikkamääränä, tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Teltan tai asuntoauton käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehdessä. Lemmikkieläimet ovat sallittuja vain Kapasaaressa ( maksimissaan 2 koiraa ). Kanervaan ja Hongistoon kotieläinten tuonti on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteiden sisätiloissa.

Sulje takan ja kiukaan pelti kun hiillos on sammunut, jollei pelti ole kiinni, mökki kylmenee talvisaikaan.

Lähtiessäsi sammuta valot, sulje ovet ja ikkunat. Avain palautetaan Lahtelaan, ellei toisin sovita.

Kalastaminen

Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehen oikeuksiin. Viehekalastusta varten on ensin maksettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Vesialueen kalastusluvan voit ostaa Lahtelasta. Virvelilupa on 10 euroa.

Liukkauden torjunta

Oleskelun aikana asiakas on velvollinen huolehtimaan tarpeelliseksi katsomastaan liukkauden torjunnasta lomakohteen piha alueella. Hiekoitusta varten on varattu hiekkaa säilytysastioihin, mikäli hiekka loppuu, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä omistajalle. Talvisin avantoon mennessä asiakkaan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisesta liukkaustapaturmasta asiakas on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta välittömästi vuokranantajille. Mikäli tapaturmasta ei ole välittömästi ilmoitettu Lahtelaan, vastuu tapahtuneeseen raukeaa. Mikäli alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen asiakas liukastuu ja loukkaa itsensä, Lahtelan lomamökit ei ota minkäänlaista vastuuta tapahtuneesta.

Vahinkojen korvaukset ja ylivoimainen este

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle. Lahtelan lomamökit ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut vuokranantajasta, ja jonka seurauksia ei kohtuudella voinut estää. Lahtelan lomamökit ei myöskään vastaa vahingosta tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan omistajalle. Asia korjataan mahdollisimman pian ennalleen. Jos asiakas ja Lahtelan lomamökit eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan lomakohteen paikkakunnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja.

Oikeus hintojen muutoksiin

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi ja Lahtelan lomamökit pidättää oikeudet muutoksiin.

Loppusiivoukseen kuuluu:

Kesällä lisäksi:

Nauti lomasta loppuun asti. Voit tilata ja maksaa loppusiivouksen viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä. Muistathan kuitenkin että mökki pitää olla normaalin asumisen jäljiltä. Roskat ja eritteet pois siivottuna.